شرکت فن آوري اطلاعات کلار از سال 1383 فعاليت خود را در زمينه طراحي و توليد نرم افزار آغاز نمود. مهم ترین هدف کلار ارائه محصول نرم افزاری با راهکارهای بومی به شرکت‌ها و سازمانها بمنظور ارتقاء سطح بهره‌وری و کارآیی آنهاست. محصول شرکت کلار با نام تجاري “راهکار کلار” (تحت وب)  شامل سيستم هاي بازاريابي ، فروش ، خدمات پس از فروش ، تعميرات ، خرید و انبار  می باشد . شرکت کلار با استقرار اين نرم افزار در شرکت هاي تجهيزات پزشکي، صنعتي و بازرگاني موفق بوده و در اين زمينه پيشتاز است.